O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 2 4191 NB Geldermalsen

 • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
 • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
 • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
 • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
 • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vestiging de Lingeborgh biedt de volgende vmbo-profielen:

 • Groen (bl/kl)
 • Zorg & welzijn (bl/kl)
 • Economie en ondernemen (bl/kl)
 • Horeca, bakkerij en recreatie (bl/kl)
 • Sk21lls (het examenvak Dienstverlening en Producten, gl)


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vestiging de Lingeborgh staat bekend om de intensieve begeleiding van álle leerlingen, o.a. door de inzet van mentoren en decanen en waar nodig van remedial teachers, counselors, een orthopedagoog, speciale trainers of externe ondersteuners. De inspectie is lovend over onze leerlingbegeleiding en beoordeelt het als fenomenaal.  

Met betrekking tot passend onderwijs maakt onze school deel uit van het Samenwerkingsverband Rivierenland. In ons schoolondersteuningsprofiel is uitgewerkt hoe de zorg aan leerlingen is georganiseerd binnen dit samenwerkingsverband en meer specifiek binnen onze vestiging. Wij hebben onder andere:

 • begeleiding bij persoonlijke problemen door de coördinatoren en maatschappelijk werk
 • begeleiding bij problemen in de sociale vaardigheid (sociale vaardigheidstraining)
 • begeleiding van faalangstige, dyslectische/taalzwakke en rekenzwakke kinderen
 • een trainingsklas en synthesesetting  (ondersteuning op maat in een kleine setting voor leerlingen die vast dreigen te lopen)
 • een huiswerkklas
 • studie- en beroepskeuzebegeleiding
 • overbrugklas (een tussenjaar voor leerlingen die nog niet rijp zijn voor het voortgezet onderwijs)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven