O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 2 4191 NB Geldermalsen

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2, en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. 

Onze leerlingen zitten in leerjaar 3 bijna allemaal op of boven hun basisschooladvies.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van vestiging de Lingeborgh zijn prima. Zowel in de onder- als bovenbouw liggen deze cijfers ruim boven de norm die de inspectie stelt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat onze slaagpercentages rond het landelijke gemiddelde zijn. Het slaagpercentage in 2020-2021 was voor de gehele Lingeborgh 99,6%. Deze resultaten zijn behaald ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de leerlingen hun schoolcarrière hebben afgesloten. Door strak te monitoren hoe de vorderingen van iedere leerling zijn, door extra aandacht te geven waar nodig, door het bijscholen van docenten en meer van dergelijke maatregelen, komen wij tot deze goede resultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij willen een school zijn waar leerlingen het naar hun zin hebben, maar zeker ook een school waar goede resultaten worden gehaald. De leerlingen moeten zo goed mogelijk voorbereid worden op hun toekomst en daar horen zo goed mogelijke prestaties bij. Wij moedigen hen daarin aan. Door strakke monitoring van de vorderingen en door extra begeleiding waar nodig, liggen de examencijfers boven of rondom het landelijke gemiddelde. De jury Excellente school heeft in haar beoordeling gezegd: "Leerlingen verlaten de Lingeborgh met kans op succes en geluk."

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij de meest recente inspectie werd er erg positief geoordeeld over onze vestiging. De leerlingbegeleiding op de Lingeborgh werd zelfs als fenomenaal betiteld. De leerlingen voelen zich gezien en gehoord op de Lingeborgh. Het volledige rapport kan hieronder gedownload worden. 


Terug naar boven