O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 2 4191 NB Geldermalsen

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2, en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. 

Onze leerlingen zitten in leerjaar 3 bijna allemaal op of boven hun basisschooladvies.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van vestiging de Lingeborgh zijn de laatste jaren iets teruggelopen. Een verklaring hiervoor is de start van de overbrugklas. De meesten van deze leerlingen doen expres twee jaar over de brugklas. In deze rapportage is het niet mogelijk dit apart zichtbaar te maken. De doorstroom valt hierdoor in de onderbouw in het geheel wat lager uit. We plaatsen en bevorderen de leerling in de onderbouw bovendien door de gevolgen van Corona nog steeds kansrijk, waardoor de doorstroom in de bovenbouw wat lager is.  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze slagingspercentages van afgelopen jaar zijn naar verwachting. Na het kansrijk bevorderen in de Coronaperiode geeft deze uitslag een realistisch beeld. Door strak te monitoren hoe de vorderingen van iedere leerling zijn, door extra aandacht te geven waar nodig, door het bijscholen van docenten en meer van dergelijke maatregelen, hebben we het vertrouwen dat de resultaten in de toekomst weer bovengemiddeld zullen zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij willen een school zijn waar leerlingen het naar hun zin hebben, maar zeker ook een school waar goede resultaten worden gehaald. De leerlingen moeten zo goed mogelijk voorbereid worden op hun toekomst en daar horen zo goed mogelijke prestaties bij.  Door strakke monitoring van de vorderingen en door extra begeleiding waar nodig, liggen de examencijfers momenteel rondom het landelijke gemiddelde. Daarnaast richten wij ons natuurlijk op de algehele ontwikkeling van de leerling. De jury Excellente school heeft in haar beoordeling gezegd dat de school met succes een werkelijke oefenplaats is voor leerlingen; zij bevinden zich dankzij de school soms al in de werkelijke samenleving. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij de meest recente inspectie in 2023 werd er erg positief geoordeeld over onze vestiging. Volgens de onderwijsinspectie blinkt de school uit in extra ondersteuning. De leerlingen voelen zich gezien en gehoord op de Lingeborgh. Het volledige rapport kan hieronder gedownload worden. 


Terug naar boven