Het Stedelijk Diekman

J.J. van Deinselaan 32 7541 PE Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben we als school flink geïnvesteerd in de verbetering van het schoolklimaat en de focus op leren. Dit is duidelijk terug te zien in de resultaten op de tevredenheidsonderzoeken. Op alle punten zijn we gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Uitdaging voor ons ligt in het welbevinden van de leerlingen. Hier werken we aan door het verbeteren van het schoolklimaat door te zorgen dat we online pesten niet laten gebeuren en direct aanpakken. Als team hebben we meer aandacht voor het samen afstemmen van het pedagogisch klimaat en zijn speciale trainingen voor docenten en lessen voor leerlingen in Mediawijsheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Stedelijk vindt dat alle leerlingen, ouders en medewerkers zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen.

De notitie ‘De Veilige school’ van Het Stedelijk is geschreven voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van Het Stedelijk. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. veiligheid.Het Stedelijk beschrijft in deze notitie wat de school verstaat onder grensoverschrijdend gedrag, wat leerlingen en ouders van school mogen verwachten en andersom, de preventieve aanpak, hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag met daarin de aanpak, de rollen en taken van de betrokken partijen binnen de school.

Met deze notitie spreekt Het Stedelijk heel duidelijk uit dat de school alle leerlingen, ouders en medewerkers een veilig pedagogisch klimaat wil bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door het scheppen van een open en prettige werksfeer op school, in de klas en daarbuiten, draagt de school bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het hoofddoel van deze notitie is hoe we op Het Stedelijk tot een veilige school willen komen door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven