Het Stedelijk Diekman

J.J. van Deinselaan 32 7541 PE Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman

In het kort

Toelichting van de school

Het Stedelijk Diekman (voorheen Vakschool Het Diekman) is een kleine school waar iedereen elkaar kent en helpt. Het doel is dat leerlingen zelfstandig functioneren in de maatschappij, waarbij het hebben én houden van een baan het voornaamste doel is. Dat doen we door theorie én praktijk aan te bieden en veel gebruik te maken van stages en het behalen van certificaten.

Lees meer over Het Stedelijk Diekman

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Talent van leerling centraal
  • Toewerken naar zelfstandigheid
  • Veilig school- en leerklimaat
  • 10-14 klas

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven