Het Stedelijk Diekman

J.J. van Deinselaan 32 7541 PE Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Diekman

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

uitleg tabel
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De opdracht van het praktijkonderwijs is leerlingen te laten uitstromen naar een begeleide werkplek, een zelfstandige werkplek of een mbo-vervolgtraject. In die zin kent het praktijkonderwijs geen slagingspercentages. Leerlingen kunnen verschillende certificaten behalen. Ook kunnen ze examen doen in Nederlands en rekenen via IVIO. Daarnaast bieden wij een traject aan voor leerlingen die niveau 1 (de entree-opleidingen) volgen.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Jaarlijks houden we bij hoe onze leerlingen uitstromen. Daarbij kunnen we onszelf vergelijken met andere PrO Scholen. Hierbij scoren we boven het landelijk gemiddelde en is er de afgelopen 3 jaar een sterke groei naar uitstroom in het gebied Leren en Niveau 1 te zien. We hebben een verbeterslag gemaakt door in de onderbouw meer aandacht te besteden aan de werknemersvaardigheden en basiskennis. Daarnaast hebben we de doorstroom naar niveau 1 steviger neergezet, waardoor de leerlingen al in klas 3 voorbereid worden op een eventuele keuze voor PrO ROC. Deze route richt zich meer op theorie. Verder worden er in samenwerking met de bedrijven branchegerichte certificaten aangeboden. Ook hier zien we na een kleine terugloop weer een groei in het aantal behaalde certificaten.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven