Christiaan Huygens College, Huygens Lyceum

Von Flotowlaan 1 5653 AD Eindhoven

Schoolfoto van Christiaan Huygens College, Huygens Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 hebben alle leerlingen een enquête ingevuld. In voorgaande jaren gebeurde dat uitsluitend door leerlingen uit klas 1 en klas 3, waardoor de resultaten niet één-op-één te vergelijken zijn. Op het gebied van leerlingtevredenheid scoren we in alle afdelingen boven de benchmark. Bij de brugklassen scoren we de op het gebied van sfeer en veiligheid (iets) onder de benchmark.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het vertrouwen van ouders in onze school is groot, ouders geven aan zeer tevreden te zijn over de school. We scoren hier een 8,5 t.o.v. een 7,9 gemiddeld bij vergelijkbare scholen. 


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven