Christiaan Huygens College, Huygens Lyceum

Von Flotowlaan 1 5653 AD Eindhoven

Schoolfoto van Christiaan Huygens College, Huygens Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle vier de profielen worden op school aangeboden. In schooljaar 2019-2020 is de school Brainportschool geworden. Daarnaast profileert de school zich als ‘Jet Net school’ en ‘Universum school’. Hierdoor is de interesse voor het NG- en/of NT-profiel de laatste jaren sterker geworden, met name op het vwo.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan, geschreven door de algemeen directeur, wordt besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan diverse gremia: ouderraden, MR, personeel. Hieruit voortvloeiend wordt per locatie het schoolplan opgesteld, waarvan ieder schooljaar een jaarplan wordt afgeleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan geeft weer hoe de school dit onderdeel van de leerlingenzorg heeft ingericht. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven