Stedelijk College Eindhoven

Henegouwenlaan 2 5628 WK Eindhoven

  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2022-2026 is te vinden in het Visiedocument SILFO 2022-2026. Meer informatie is hier te vinden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel (schoolplanperiode 2022-2026) bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen voor de niveaus vmbo-t, havo en vwo van het Stedelijk College Eindhoven.

Voor meer informatie zie ook www.stedelijkcollege.nl


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven