Stedelijk College Eindhoven

Henegouwenlaan 2 5628 WK Eindhoven

  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In het eerste leerjaar heeft onze school combinatieklassen havo/mavo en vwo/havo met als doel meer tijd te nemen voor de definitieve plaatsing van de leerlingen in een mavo, havo of vwo klas. Onze leerlingen worden over het algemeen op het basisschooladvies geplaatst. De inspectie waardeert deze indicatie ook met goed en leerlingen stromen succesvol door na plaatsing.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is beoordeeld als Excellente School, het predicaat van ‘excellent’  is afgegeven voor alle afdelingen van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan

De jury was vooral onder de indruk van het feit dat de school de leerlingen op maat wil en kan bedienen, zodat elke leerling begeleid wordt naar een optimale ontwikkeling, gericht op hun omgeving en de toekomst. Of zoals een leerling het verwoordde: “Ze willen je een beter persoon maken en ze hebben mijn inzicht in bepaalde zaken veranderd. Ze stimuleren je om jezelf te ontwikkelen en om meer naar jezelf te kijken. Hierdoor leer je beter met jezelf omgaan“.

De jury had zelfs een suggestie voor een nieuwe slogan voor de school:

‘Wat kan hier eigenlijk niet?’

Terug naar boven