Stedelijk College Eindhoven

Henegouwenlaan 2 5628 WK Eindhoven

  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven
  • Schoolfoto van Stedelijk College Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school scoort op het item veiligheid met alle cijfers boven de 8,5! Veiligheid is een van onze kernkwaliteiten en wordt ondersteund door de kwaliteit respect. Het lukt ons blijvend om deze twee kernkwaliteiten vast te houden en te vertalen naar de sfeer op onze school. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de leerlingen zich door het personeel zeer respectvol behandeld voelen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn zeer tevreden over het onderwijs op onze school en daar zijn we blij mee! De communicatie tussen ouders en de leercoach is goed en ouders ervaren dat de school goed zicht heeft op de ontwikkeling van hun zoon/dochter. Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en interesses. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven