Sint-Joriscollege

Roostenlaan 296 5644 BS Eindhoven

 • Bovenaanzicht met sportveld
 • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
 • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
 • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
 • Schoolfoto van Sint-Joriscollege

In het kort

Toelichting van de school

Het Sint-Joriscollege is een school voor vwo, havo en mavo. Onze visie is kort verwoord in het volgende motto:

Ontdek jezelf en de wereld.

Het is onze ambitie om leerlingen naar zichzelf te leren kijken (ontdek jezelf): wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Daarnaast willen we leerlingen kritisch naar de omgeving leren kijken (ontdek de wereld). Van daaruit willen we leerlingen begeleiden in hun persoonlijke (talent)ontwikkeling. Daartoe zorgen wij voor:

 • een veilige en sociale omgeving waarin leerlingen kunnen zijn wie ze willen zijn
 • keuzevrijheid en ruimte om eigen talent te ontdekken en te ontplooien
 • een stimulerende leeromgeving waarin leerlingen zelf actief zijn
 • een persoonlijke begeleiding (coaching) passend bij de ontwikkelingsfase van de leerling
 • begeleiding naar de rol van wereldburger
 • een brede ontwikkeling vanuit de kerndoelen, exameneisen en persoonlijke (leer)doelen. De competenties onderzoeken, ontwerpen en ondernemen staan centraal.

Onze school profileert zich als Brainportschool, als Cultuurprofielschool, als Econasium, als school met sportklassen, als Topsport Talentschool (LOOT) en als school met wetenschapsoriëntatie (zie profiel van de school).

Kenmerken van de school

 • Mavo-Havo-Vwo
 • Cultuurprofiel- & Talentschool
 • (Top)sport (LOOT) & Sportklas
 • Bètatechniek & WON
 • Veilig, Open, Tolerant

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1439

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?