Sint-Joriscollege

Roostenlaan 296 5644 BS Eindhoven

  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

De mavo is gericht op een goede doorstroom naar de havo en naar het mbo. De sectorkeuze wordt door de decaan afgestemd op de profielkeuzes van de havo. Doorstroming naar het Summa College blijft daarbij gewaarborgd. Op havo en vwo zijn er veel leerlingen die dubbele profielen volgen (E&M gecombineerd met C&M, maar vooral N&G gecombineerd met N&T). Het Sint-Joriscollege besteedt in samenwerking met Fontys Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven bijzondere aandacht aan de exacte vakken, waardoor de keuze voor een vervolgopleiding in deze richting wordt gestimuleerd. Daarnaast kan bij ieder profiel een kunstvak gekozen worden.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Parmant Scholen, waar het Sint-Joriscollege deel van uitmaakt, heeft schoolbreed een overkoepelend schoolplan opgesteld.

De kernwaarden zijn:

  • Bijdragend
  • Diversiteit
  • Kansrijk

Van daaruit heeft het Sint-Joriscollege een schoolplan gemaakt, waarin onze onderwijsvisie en de ontwikkeling voor de komende vier jaar is weergegeven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Sint-Joriscollege heeft haar zorg en begeleiding duidelijk gestructureerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven