Sint-Joriscollege

Roostenlaan 296 5644 BS Eindhoven

  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege
  • Schoolfoto van Sint-Joriscollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De laatste jaren is de onderwijspositie van het Sint-Joriscollege ten opzichten van het advies van de basisschool hoog. We gaan de doorstroom van leerlingen van mavo naar havo en van havo naar vwo verder versterken. Bij de mavo gaan we hiertoe leerlingen standaard een zevende vak aanbieden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Uit analyses van de resultaten blijkt, dat op het Sint-Joriscollege een groot aantal leerlingen uiteindelijk een diploma haalt op een hoger niveau dan het advies van de basisschool en dat de examencijfers boven het landelijk gemiddelde liggen. We stimuleren de doorstroom van leerlingen van mavo naar havo en van havo naar vwo. De school biedt daarmee de leerlingen de gelegenheid het beste uit zichzelf naar boven te halen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages voor mavo, havo en vwo liggen boven het landelijk gemiddelde. Een grote groep leerlingen op Sint-Joriscollege combineert hun schoolloopbaan met topsport of een kunstdiscipline. Een aantal leerlingen doen daarom ook gespreid examen. De resultaten van deze leerlingen zijn in de totale resultaten opgenomen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de resultaten die behaald zijn bij het centraal examen geanalyseerd en besproken met de vaksecties. Op basis van deze analyse worden vakwerkplannen en schoolexamens aangepast. We bieden leerlingen een brede ontwikkeling vanuit de kerndoelen, exameneisen en persoonlijke (leer)doelen. De goede examenresultaten van de afgelopen jaren (slagingspercentages en examencijfers) laten zien dat het Sint-Joriscollege leerlingen goed voorbereidt op het examen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie oordeelt positief, de kwaliteit van het onderwijs is daarbij het centrale thema.

Terug naar boven