Rythovius College

Bospoort 1 5521 CK Eersel

  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2023-2024 en de komende vier schooljaren schreef het Rythovius College een nieuw schoolplan. In dit schoolplan staan drie dingen centraal: goed onderwijs, midden in de regio en open naar de wereld. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Rythovius College heeft een ondersteuningscoördinator en een goed ondersteuningsteam. Daarmee is de ondersteuning op school gestroomlijnd en zijn alle onderdelen van de leerlingenbegeleiding goed op elkaar afgestemd. In het ondersteuningsplan worden de missie en visie van de ondersteuning bij het leren en de taakomschrijving van de ondersteuningsmedewerkers beschreven evenals de structuur en organisatie van de ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband voor Passend Voorgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland wordt overleg gevoerd over een dekkend passend onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 is het Ondersteuningsplan van de school geactualiseerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven