Rythovius College

Bospoort 1 5521 CK Eersel

  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan 2019-2023 beschrijft het strategische beleid voor de komende jaren. Dit plan is in het schooljaar 2017-2018 opgesteld en in november 2018 door de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Bij de totstandkoming van het plan zijn alle medewerkers betrokken; ook is gesproken met een afvaardiging van ouders en van leerlingen en met de Raad van Advies van de school. Jaarlijks worden op basis van dit Schoolplan afdelingsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Rythovius College heeft een ondersteuningscoördinator. Daarmee is de ondersteuning op school gestroomlijnd en zijn alle onderdelen van de leerlingenbegeleiding goed op elkaar afgestemd. In het ondersteuningsplan worden de missie en visie van de ondersteuning bij het leren en de taakomschrijving van de ondersteuningsmedewerkers beschreven evenals de structuur en organisatie van de ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland wordt overleg gevoerd over een dekkend passend onderwijsaanbod.
In het schooljaar 2018-2019 is het Ondersteuningsplan van de school geactualiseerd, zodat het aansluit op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven