Rythovius College

Bospoort 1 5521 CK Eersel

  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit zijn de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gehouden in april 2023.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Rythovius College voert een actief veiligheidsbeleid. We werken samen met de politie in de regio, de gemeenten Eersel en Bergeijk, de leerplichtambtenaren van deze gemeenten, het bureau Halt en de GGD. We hebben bijzondere aandacht voor discriminatie en pestgedrag. De school heeft een anti-pestprotocol. In klas 1 en 2 is het voor leerlingen mogelijk om een Rots en Water traject te volgen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit zijn de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gehouden in de periode april 2023.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven