Rythovius College

Bospoort 1 5521 CK Eersel

  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College
  • Schoolfoto van Rythovius College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Dit zijn de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gehouden in de periode maart-april 2019. In schooljaar 2019-2020 is de vragenlijst niet afgenomen i.v.m. COVID-19.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het Rythovius College voert een actief veiligheidsbeleid. We werken samen met de politie in de regio, de gemeenten Eersel en Bergeijk, de leerplichtambtenaren van deze gemeenten, het bureau Halt en de GGD. Het Schoolveiligheidsplan van het Rythovius College beschrijft onze visie en ons beleid. We hebben bijzondere aandacht voor discriminatie en pestgedrag. De school heeft een anti-pestprotocol. In klas 1 en 2 is het voor leerlingen mogelijk om een Rots en Water traject te volgen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Dit zijn de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gehouden in de periode maart-april 2019. In schooljaar 2019-2020 is de vragenlijst niet afgenomen i.v.m. COVID-19.
Weergave

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven