Rythovius College

Bospoort 1 5521 CK Eersel

 • Schoolfoto van Rythovius College
 • Schoolfoto van Rythovius College
 • Schoolfoto van Rythovius College

In het kort

Toelichting van de school

Het Rythovius College is een kleine school met grote mogelijkheden. De volgende schooltypes worden aangeboden: vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo (vmbo-t). De school kent een 1-jarige brugperiode. In leerjaar 1 zijn er klassen op verschillende niveaus: mavo, mavo/havo, havo/vwo en vwo (atheneum/gymnasium). Onze leerlingen kunnen kiezen voor een verdiepingsprogramma Kunst, Science, Sport of Ondernemerschap. In de eerste drie leerjaren zijn er doorlopende programma’s in deze richtingen. Schoolbreed wordt een programma voor versterkt Engels aangeboden in de onderbouw met The English Academy (TEA) en in de bovenbouw van het vwo maken we gebruik van het internationaal erkende Cambridge onderwijs.
Wij voorzien op onze veilige, vertrouwde school in brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Het diploma dat leerlingen bij ons halen is een waardevolle stap naar vervolgonderwijs en de rest van hun leven. Belangrijke pijlers voor ons onderwijsbeleid zijn samen leren, nieuwsgierigheid en de wereld om je heen. Daarnaast kenmerkt onze school zich door het hoge niveau van onderwijs met goede resultaten, de goede leerlingbegeleiding en de veilige sfeer waarin kennen, gekend en erkend worden sleutelwoorden zijn.

Kenmerken van de school

 • Veilige sfeer
 • Goed onderwijs
 • Weten wat er lokaal speelt
 • Midden in de regio
 • Open naar de wereld

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1047

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven