Het Streek College school voor praktijkonderwijs

Zandlaan 25 6717 LN Ede

Schoolfoto van Het Streek College school voor praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan vindt u, naast een beschrijving van ons Praktijkonderwijs, onze doelstellingen voor 2018 - 2020. 

Het bestand "POI, Praktijkonderwijs in Ontwikkeling" is een document waarin onderwerpen besproken worden die wij als team belangrijk vinden. Ook kunt u hierin vinden hoe wij bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de "Zorg", georganiseerd hebben.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven