Het Streek College school voor praktijkonderwijs

Zandlaan 25 6717 LN Ede

Schoolfoto van Het Streek College school voor praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het Streek Praktijkonderwijs is een afdeling waar de leerling zich thuis voelt. Veel leerlingen gaan met plezier naar school en vinden er een veilig klimaat. Het personeel vindt het belangrijk iedere leerling te kennen en een goede relatie met een leerling te hebben.

Elke leerling werkt vanuit een Individueel Ontwikkelings Plan (I.O.P.). Dit plan stelt de leerling samen met de mentor op tijdens de iop-gesprekken. Het plan wordt regelmatig bijgesteld en aangevuld. Twee keer per jaar wordt het I.O.P. besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Dit doet de leerling samen met de mentor. Ouders, leerling en mentor ondertekenen alledrie het plan.

Naast het individuele plan zijn er ook groepsactiviteiten en gezamenlijke lessen.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan: Wonen, Werken, Vrijetijd, Burgerschap, Taal en Rekenen.

De lessen en activiteiten in de onderbouw zijn gericht op zelfredzaamheid. Daarbij besteden we aandacht aan de theorie en de praktijk. De leerlingen gaan zich ook oriënteren in de verschillende uitstroomsectoren. Dat doen ze in de lessen LBL (LoopBaanLeren). 

In de bovenbouw gaat de leerling leren werken bij verschillende stagebedrijven in de richting die de leerling kiest. De branchegerichte cursussen worden ook in de bovenbouw gegeven. Het uiteindelijke doel voor de meeste leerlingen is:

een baan in de sector die het beste past bij de keuze van de leerling!

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd leren
  • I.O.P.
  • eigen rooster
  • Leerling centraal
  • Persoonsvorming

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven