Het Streek College school voor praktijkonderwijs

Zandlaan 25 6717 LN Ede

Schoolfoto van Het Streek College school voor praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de maanden februari en maart 2020 hebben onze leerlingen de vragenlijst ingevuld. Wij zijn blij met het cijfer dat wij gekregen hebben. We gaan natuurlijk kijken wat we al goed doen, en daar gaan we mee door. Ook de onderdelen die beter kunnen gaan we goed bekijken en daarmee aan de slag!
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,4

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school houdt een incidentenregistratie bij. Belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van incidenten op school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben ons een 8,1 gegeven. Daar zijn we blij mee en trots op. Hier gaan we mee door! We gaan goed kijken waar we nog beter in kunnen worden. En waar we al goed in zij gaan we natuurlijk mee door!
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven