Candea College

Saturnus 1 6922 LX Duiven

  • Docent in gesprek met leerlingen.
  • Schoolfoto van Candea College
  • Musical 'Jesus Christ' door leerlingen en docenten.
  • Indruk van onze technasium werkruimte.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Zowel binnen het vmbo, de mavo, het havo als het vwo is er sprake van brede keuzemogelijkheden en innovatie inzake de profiel- en sectorkeuze. Het Candea College stimuleert in de bovenbouw havo en vwo het kiezen van zogenaamde dubbelprofielen (bijv. NT en NG). Dit leidt tot meer mogelijkheden in het vervolgonderwijs. Daarnaast is het op het vwo mogelijk om een extra vak te kiezen dat niet aansluit bij het profiel, maar wel bij de interesse van de leerling. Een leerling met een natuurprofiel kan bijvoorbeeld ook geschiedenis, tekenen of muziek volgen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Tot 2018 heeft het Candea College schooljaarplannen opgesteld voor één jaar. Bij vrij overzichtelijke ontwikkelingen werkt dat, maar sinds de ontwikkeling van 'Jouw School Jouw Toekomst' is dit complexer en dit blijft complex naarmate het ingroeit in de school De nieuwe werkwijze vraagt om meer flexibiliteit zoals gaandeweg ontwikkelen, invoegen en bijsturen. In het huidige schooljaarplan zijn opnieuw de gedachten van Paul de Ruijter over 'dynamische strategie' uitgangspunt: wendbaar en koersvast. De verwachting is dat met het schoolplan in deze vorm ook de komende jaren, met jaarlijkse aanpassingen, de koers vastgehouden kan worden. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Samenwerkingsverband De Liemers Voortgezet Onderwijs (SWV de Liemers VO) wil voor iedere leerling een passende plek realiseren. Daarbij is het van belang niet langer te kijken naar wat een leerling heeft maar naar wat een leerling nodig heeft. Waar het kan, functioneert een leerling binnen de basisondersteuning (het reguliere aanbod) van de school, indien nodig met lichte ondersteuning (begeleiding op maat). Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft, kan de leerling in het speciaal onderwijs terecht. Het uitgangspunt daarbij is het Liemers lijstje (2017). Dit lijstje beschrijft wat leerlingen van de scholen mogen verwachten die aangesloten zijn bij het SWV de Liemers:

- We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven.
- We hebben hoge verwachtingen van elkaar.
- Leren is leuk en kan overal.
- Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend.
- Je hebt altijd zelf een keuze.
- Als het samen kan doe we het niet alleen.
- Je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt.

”SWV de Liemers streeft er naar om in de toekomst geen leerling de Liemers uit te laten gaan maar binnen de regio voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren." In het Schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuningsmogelijkheden het Candea College heeft.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven