Candea College

Saturnus 1 6922 LX Duiven

 • Docent in gesprek met leerlingen.
 • Schoolfoto van Candea College
 • Musical 'Jesus Christ' door leerlingen en docenten.
 • Indruk van onze technasium werkruimte.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze resultaten zijn afkomstig van de enquête die in februari 2021 onder leerlingen is afgenomen. Naast de indicator 'tevredenheid leerlingen',  geven de indicatoren 'tevredenheid ouders' en 'schoolklimaat en veiligheid' informatie om het beeld van leerlingtevredenheid op het Candea College compleet te maken. Ouders worden elke twee jaar bevraagd op deze punten en leerlingen ieder jaar.

Gebruikte omschrijving per opleiding en leerjaar:

 • brugjaar: mavo/havo leerjaar 1 en havo/vwo leerjaar 1
 • vmbo: vmbo basis/kader leerjaar 1+2 en vmbo kader/mavo leerjaar 1+2 
 • vmbo-b: vmbo basis leerjaar 3+4 
 • vmbo-k: vmbo kader leerjaar 3+4
 • vmbo-(g)t: mavo leerjaar 3+4
 • havo: havo leerjaar 2 t/m 5
 • vwo: vwo leerjaar 2 t/m 6

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit onderzoek van de afgelopen jaren bleek ook al dat ouders en leerlingen erg tevreden zijn over de sfeer en veiligheid op school. In februari 2021 is een nieuwe enquête onder leerlingen afgenomen waarvan de resultaten hier worden gepubliceerd.

Naast deze indicator geven de indicatoren 'tevredenheid leerlingen', 'tevredenheid ouders' en 'schoolplan' meer informatie om het beeld van het sociale klimaat en de veiligheid op de school compleet te maken. Ouders worden elke twee jaar bevraagd op deze punten en leerlingen zelfs elk jaar.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven