Candea College

Saturnus 1 6922 LX Duiven

 • Wij hebben er weer zin in!
 • Ons team bestaat uit (ortho)pedagogen, een remedial teacher, een trajectgroep-begeleider en stagiaires.
 • Hoe hoog leg jij de lat?
 • Laat je creativiteit los!
 • Gymnasium - Latijn, antieke cultuur en Grieks

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen vinden wij uiteraard belangrijk, daarom sturen wij jaarlijks enquêtes uit naar onze leerlingen en elke twee jaar naar ouder(s)/verzorger(s). Op basis van de antwoorden wordt, per onderwijsteam, gekeken naar waar leerlingen tevreden over zijn en wat zo moet blijven. Daarnaast wordt een verbeteraanpak en planning gemaakt voor wat beter kan. Acties die worden uitgezet op de verbeterpunten, worden ook weer teruggekoppeld aan ouders en leerlingen.

De meest recente enquête is van voorjaar 2023. Naast de indicator tevredenheid leerlingen, geeft de indicator sfeer en veiligheid informatie om het beeld van leerlingen op het Candea College compleet te maken.

Gebruikte omschrijving per leerjaar en opleiding:

 • brj: leerjaar 1 (dakpanklassen) mavo/havo en havo/vwo
 • vmbo: leerjaar 1+2 vmbo basis, vmbo kader en mavo
 • vmbo-b: leerjaar 3+4 vmbo basis  
 • vmbo-k: leerjaar 3+4 vmbo kader 
 • vmbo-(g)t: leerjaar 3+4 mavo
 • havo: leerjaar 2 t/m 5 havo 
 • vwo: leerjaar 2 t/m 6 vwo

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen vinden wij uiteraard belangrijk, daarom sturen wij jaarlijks enquêtes uit naar onze leerlingen en elke twee jaar naar ouder(s)/verzorger(s). Op basis van de antwoorden wordt, per onderwijsteam, gekeken naar waar leerlingen tevreden over zijn en wat zo moet blijven. Daarnaast wordt een verbeteraanpak en planning gemaakt voor wat beter kan. Acties die worden uitgezet op de verbeterpunten, worden ook weer teruggekoppeld aan ouders en leerlingen.

De meest recente enquête is van voorjaar 2023. Naast de indicator sfeer en veiligheid, geeft de indicator tevredenheid leerlingen informatie om het beeld van leerlingen op het Candea College compleet te maken.

Gebruikte omschrijving per leerjaar en opleiding:

 • brj: leerjaar 1 (dakpanklassen) mavo/havo en havo/vwo
 • vmbo: leerjaar 1+2 vmbo basis, vmbo kader en mavo
 • vmbo-b: leerjaar 3+4 vmbo basis
 • vmbo-k: leerjaar 3+4 vmbo kader
 • vmbo-(g)t: leerjaar 3+4 mavo
 • havo: leerjaar 2 t/m 5 havo
 • vwo: leerjaar 2 t/m 6 vwo

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen en ouders vinden wij uiteraard belangrijk, daarom sturen wij jaarlijks enquêtes uit naar onze leerlingen en elke twee jaar naar ouder(s)/verzorger(s). Op basis van de antwoorden wordt, per onderwijsteam, gekeken naar waar leerlingen tevreden over zijn en wat zo moet blijven. Daarnaast wordt een verbeteraanpak en planning gemaakt voor wat beter kan. Acties die worden uitgezet op de verbeterpunten, worden ook weer teruggekoppeld aan ouders en leerlingen.

De meest recente enquête is van voorjaar 2023. Naast de indicator tevredenheid leerlingen, geeft de indicator sfeer en veiligheid informatie om het beeld van leerlingen op het Candea College compleet te maken.

Gebruikte omschrijving per leerjaar en opleiding:

 • brj: leerjaar 1 (dakpanklassen) mavo/havo en havo/vwo
 • vmbo: leerjaar 1+2 vmbo basis, vmbo kader en mavo
 • vmbo-b: leerjaar 3+4 vmbo basis
 • vmbo-k: leerjaar 3+4 vmbo kader
 • vmbo-(g)t: leerjaar 3+4 mavo
 • havo: leerjaar 2 t/m 5 havo
 • vwo: leerjaar 2 t/m 6 vwo
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven