Candea College

Saturnus 1 6922 LX Duiven

  • Jouw school, jouw proefjes
  • Jouw school - voor échte podiumbeesten
  • Gymnasium - Latijn, antieke cultuur en Grieks

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen van het Candea College worden goed begeleid en krijgen ondersteuning waar nodig. Samen met de dakpanklassen biedt dit onze leerlingen goede kansen om door te stromen naar een hoger niveau dan het basisschooladvies. In de cijfers is te zien dat Candea een school is die kansen biedt; het aantal leerlingen dat bij Candea in jaar 3 boven hun advies zit, is voor alle opleidingen hoger dan dat van vergelijkbare scholen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Candea College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al vele jaren scoort de school rond of boven het landelijk gemiddelde. Ook afgelopen jaar is in alle opleidingen weer een hoger slagingspercentage behaald dan bij vergelijkbare scholen. De vwo, vmbo-basis en vmbo-kader opleidingen hadden in de afgelopen jaren zelfs meerdere malen een slagingspercentage van 100%.

In alle opleidingen zijn leerlingen die cum laude slagen. Daarnaast doen veel leerlingen examen in een extra vak, in een vak op een hoger niveau of versneld examen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Candea College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al jaren zijn de gemiddelde cijfers voor het centraal examen, in alle opleidingen, rond of boven het landelijk gemiddelde. Ook zijn de verschillen tussen schoolexamencijfer en eindexamencijfer ieder jaar beperkt. Een mooie prestatie, wetende dat veel leerlingen ook nog examen doen in een extra vak of een vak op een hoger niveau, of versneld examen doen. Waarbij er ook nog nauwelijks leerlingen waren die gebruik hebben gemaakt van de duimregeling*.

*Vanwege de coronasituatie hadden eindexamenleerlingen in 2021 en in 2022 de mogelijkheid om de 'duim over een vak te leggen'. Dit betekent dat examenleerlingen het cijfer van één examenvak (een niet-kernvak) niet mee hoeven te laten tellen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de indicator wordt aangegeven hoeveel leerlingen na het behalen van hun examen doorstromen naar het mbo, hbo, de universiteit (wo) of een ander niveau in het voortgezet onderwijs. De categorie overige, bij de grafiek ‘Wat doen leerlingen direct na het examen’, toont hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen vervolgonderwijs volgt in het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie berekent het driejaarsgemiddelde voor vier indicatoren:

  1. Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. basisschooladvies
  2. Onderbouwsnelheid
  3. Bovenbouwsucces
  4. Examencijfers

Alle onderwijsresultaten die de inspectie heeft berekend, scoren boven de inspectienorm. 

In 2019-2020 zijn geen centrale eindexamens afgenomen. Daarom zijn deze gegevens niet beschikbaar.

Terug naar boven