Candea College

Saturnus 1 6922 LX Duiven

  • Docent in gesprek met leerlingen.
  • Schoolfoto van Candea College
  • Musical 'Jesus Christ' door leerlingen en docenten.
  • Indruk van onze technasium werkruimte.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen wat zonder te blijven zitten van de onderbouw naar de bovenbouw is doorgestroomd, is hoger dan de inspectienorm. De percentages bij doorstroom bovenbouw laten zien dat het aantal leerlingen dat het diploma haalt zonder te blijven zitten, voor alle opleidingen boven de inspectienorm ligt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In de meeste opleidingen is de afgelopen jaren een hoger slagingspercentage behaald dan in vergelijkbare scholen. Het vwo en vmbo-basis hebben zelfs al meerdere jaren op rij een slagingspercentage van 100%. Ook zijn er in alle opleidingen leerlingen die cum laude slagen.

Daarnaast doen veel leerlingen examen in een extra vak, in een vak op een hoger niveau of versneld examen. Zo zijn er afgelopen jaar 5 leerlingen uit 3 mavo die al voor een vak examen hebben gegaan en hebben zo'n 15 vwo leerlingen vervroegd examen gedaan in één of meerdere vakken (Engels, wiskunde A en Duits). Van de vwo'ers is ruim de helft geslaagd met een extra examenvak.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld cijfer voor het centraal examen komt in al onze opleidingen nagenoeg overeen met het landelijk gemiddelde.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van het Candea College doen vaker meteen na het behalen van een diploma een vervolgopleiding en switchen tijdens de opleiding minder van vakgebied, dan leerlingen uit de vergelijkingsgroep. Dit blijkt ook uit cijfers van bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarbij tevens te zien is dat leerlingen met een havo diploma van het Candea College een beter propedeuserendement (in termen van het aantal behaalde studiepunten) hebben, dan leerlingen met een havo diploma van andere VO scholen.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle onderwijsresultaten die de inspectie heeft berekend (onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers) scoren boven de inspectienorm.

Terug naar boven