Dalton Vakcollege - Stedelijk Dalton Lyceum

Leerparkpromenade 300 3312 KW Dordrecht

Schoolfoto van Dalton Vakcollege - Stedelijk Dalton Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Aanmelding en toelating 1e leerjaar

De aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen, gebruik makend van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht. Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, ondersteund door de cito-score en het leerlingvolgsysteem. Indien een van deze gegevens afwijkt van het advies, zal contact worden opgenomen met de basisschool. De school kan dan na overleg besluiten tot een plaatsing binnen een andere afdeling of soms op een andere school.

Aanmelding andere leerjaren

Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, kunt u een afspraak maken met de teamleider van de betreffende locatie en opleiding.

Teamleider onderbouw:

mw. H.T.P.J. Broens

Bereikbaar via: H.broens@dalton-dordrecht.nl

Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

Teamleider bovenbouw:

dhr. D. Winkels

Bereikbaar via: D.Winkels@dalton-dordrecht.nl

Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

Op vrijdag is dhr. Winkels afwezig. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het Dalton Vakcollege kijken we naar de mogelijkheden van de leerling. Daarom start elke leerling op kaderniveau en kunnen leerlingen de vakken op verschillende niveaus volgen. Ook bestaat de mogelijkheid om op verschillende niveaus examen te doen. Door een goede samenwerking met onze mavo-havo locatie op de Kapteynweg, kunnen leerlingen op onze eigen locatie GL-diploma halen. Dat diploma biedt dezelfde kansen als een mavo-diploma. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de school in de basisberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg een slagingspercentage van 100% behaald.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Samen met het ROC Da Vinci College heeft Dalton Vakcollege een doorstroomprogramma ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het maken van de overstap van het vmbo naar het mbo. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling wordt een brug geslagen tussen loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) op het vmbo en loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) op het mbo. Leerlingen krijgen op deze manier inzicht in de (leer)cultuur en de opleidingen van het mbo. Zij leren welke studievaardigheden in het mbo nodig zijn en ontwikkelen een realistisch beroepsbeeld. Het doorstroomprogramma vmbo-mbo versterkt het bestaande LOB-programma van Dalton Vakcollege. 
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven