Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Leerparkpromenade 300 3312 KW Dordrecht

  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Aanmelding en toelating 1e leerjaar
De aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen. Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Indien er extra ondersteuning voor de leerling nodig is, kan er een nader onderzoek plaatsvinden. Als hieruit blijkt dat het Stedelijk Dalton Lyceum deze ondersteuning niet kan bieden, treedt de zorgplicht passend onderwijs in werking.

Aanmelding andere leerjaren
Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, kunt u een afspraak maken met de teamleider van de betreffende locatie en opleiding.

Teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2):
mw. H.T.P.J. Broens
Bereikbaar via: h.broens@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

Teamleider bovenbouw (leerjaar 3 en 4):
mw. N.L. Reintjens
Bereikbaar via: n.reintjens@dalton-dordrecht.nl
Telefonisch bereikbaar via nummer 078 7511000.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het Stedelijk Dalton Lyceum VMBO kijken we naar de mogelijkheden van de leerling. Daarom start elke leerling op kaderniveau en kunnen leerlingen de vakken op verschillende niveaus volgen. Ook bestaat de mogelijkheid om op verschillende niveaus examen te doen. Door een goede samenwerking met onze mavo-havo locatie, kunnen leerlingen op onze eigen locatie een GL-diploma halen. Dat diploma biedt dezelfde kansen als een mavo-diploma. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school heeft de afgelopen jaren uitstekende slagingspercentages behaald.

Naast de percentages, zijn in het leerjaar 2020-2021 binnen de basisberoepsgerichte leerweg, 26 examens en 12 schoolexamens voor keuzevakken op kaderberoepsgericht niveau afgerond. Binnen de kaderberoepsgerichte leerlingen zijn 9 examens op theoretische leerweg-niveau en 1 op kaderberoeps-niveau afgerond.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Samen met het ROC Da Vinci College heeft Dalton Vakcollege een doorstroomprogramma ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het maken van de overstap van het vmbo naar het mbo. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling wordt een brug geslagen tussen loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) op het vmbo en loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) op het mbo. Leerlingen krijgen op deze manier inzicht in de (leer)cultuur en de opleidingen van het mbo. Zij leren welke studievaardigheden in het mbo nodig zijn en ontwikkelen een realistisch beroepsbeeld. Het doorstroomprogramma vmbo-mbo versterkt het bestaande LOB-programma van Dalton Vakcollege. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven