Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Leerparkpromenade 300 3312 KW Dordrecht

  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Profielkeuze

Toelichting van de school

Praktijkdelen onderbouw

1. Techniek: Produceren, Installeren en Energie. 

2. Mens en dienstverlening: hierin komen alle beroepen naar voren waarin met mensen wordt gewerkt. Zoals het werken in een keuken of in de horeca, het werken in de verzorging, met ouderen, kinderen of baby’s, het werken als kapster, manicure en pedicure en het werken als verkoper.

Beroepsrichtingen Bovenbouw

Economie en ondernemen

Leerlingen krijgen onder andere les in: Verkoopregistratie, Goederenstroom, Inkoop en Verkoop en Presentatie en Promotie. In de lessen leren zij goed te rekenen, met cijfers te werken en worden theorie en praktijk gecombineerd met behulp van boeken en computers. Behalve vakkennis worden ook vaardigheden aangeleerd, zoals plannen, taken verdelen, samenwerken en communiceren.

Een tweede beroepsrichting die behoort tot Economie en Ondernemen is Horeca, Bakkerij en Recreatie: leerlingen leren op een praktische manier te koken, te serveren, brood- en banketbakken en zij maken kennis met de sector toerisme en recreatie. Vaardigheden en kennis worden aangeleerd in onze professionele keuken, restaurant en bakkerij.

Zorg en Welzijn

Bij Zorg en Welzijn worden leerlingen voorbereid op het werken met verschillende doelgroepen in de maatschappij. In de lessen worden de meest uiteenlopende onderwerpen behandeld. Leerlingen leren hoe je een lekkere maaltijd bereidt, maar ook hoe een verband moet worden aangelegd. Daarnaast wordt geoefend met het verzorgen van baby's en ouderen. We zijn erg trots op onze mooie schoonheidssalon waarin leerlingen kunnen oefenen met onder andere schoonheidsbehandelingen en kappersvaardigheden. 

Techniek: Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Bij techniek volgen leerlingen het programma Produceren, Installeren en Energie. Daarnaast krijgen zij ook gastlessen, gaan zij op excursies naar bedrijven en lopen zij stage. Stage en ervaring opdoen in de praktijk zijn de belangrijkste onderdelen uit het programma.

Bij alle praktijkvakken geldt dat er examen gedaan wordt in wettelijk vastgestelde profieldelen.

Keuzedelen

Naast de vastgestelde profieldelen, hebben de leerlingen nog veel meer keuze. Onze leerlingen mogen (in overleg met ouders/verzorgers) beslissen over de keuzedelen die zij graag willen volgen. De keuzedelen tellen mee voor het examen en het is dus de bedoeling dat deze met een voldoende worden afgerond.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan Strategie en Visie 2021-2025 wordt de visie van het Stedelijk Dalton Lyceum beschreven en vindt u o.a. belangrijke informatie over:

de daltonkernwaarden en hoe deze vorm worden gegeven;

het onderwijs op elke locatie volgens de dalton uitgangspunten;

het onderwijsaanbod op de verschillende locaties;

onze onderwijskundige ambitie voor de toekomst.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning op het Dalton Vakcollege Op het Dalton Vakcollege staat de leerling centraal en hebben we oog voor alle leerlingen. We streven een veilige schoolomgeving na waarin leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling op leerprestaties, maar is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Ouders/verzorgers zien we daarin als partner. Daarom werken we zo goed mogelijk samen tussen school en thuis.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven