Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Leerparkpromenade 300 3312 KW Dordrecht

  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO
  • Schoolfoto van Stedelijk Dalton Lyceum VMBO

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen voelen zich veilig op school.

 

Ter verbetering van het schoolklimaat zijn de programma's Leefstijl en Proeftuin ingevoerd in de mentorlessen van de onder-en bovenbouw, waarin veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Daarnaast zijn kleine onderwijskundige teams geformeerd die hun eigen omgeving hebben binnen het gebouw, waar leerlingen zich veilig voelen.

 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Te weinig ouders hebben de enquête ingevuld om een betrouwbaar beeld te krijgen van de school. De mening van ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom zullen wij bij een volgend tevredenheidsonderzoek onder ouders gerichte acties inzetten om meer respons te krijgen. De verbeterpunten uit het onderzoek maken deel uit van ons activiteitenplan 2022-2023.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven