Het Rhedens De Tender

Harderwijkerweg 1-B 6952 AA Dieren

  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan wordt een keer per vier jaar vastgesteld. Het wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school.

De wil om ons te ontwikkelen, is niet de enige drijfveer in dit plan. We hebben ook gekeken naar kansen en bedreigingen. Een belangrijk factor de komende jaren is de bevolkingskrimp. We kiezen ervoor deze bedreiging als een kans te zien; krimp als een extra stimulans om nieuwe wegen in te slaan. We hebben gekozen voor een dynamisch plan, vooral bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten. We formuleren wat Het Rhedens bindt en binnen die kaders is het aan de locaties om concrete plannen uit te werken in de locatieplannen en in plannen van de verschillende afdelingen.

Onderwijs staat in het hart van de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor het onderwijs. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te bieden. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe De Tender haar leerlingen helpt en ondersteunt.
Daar waar er extra zorg nodig is zal De Tender haar mogelijkheden binnen en buiten school benutten.
Uitgangspunt is om de leerling te ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, werkend naar een passende toekomst. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven