Het Rhedens De Tender

Harderwijkerweg 1-B 6952 AA Dieren

  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender
  • Schoolfoto van Het Rhedens De Tender

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Rhedens De Tender hecht veel waarde aan de mening van haar leerlingen en hun ouders/verzorgers. Een van de manieren waarmee we dat zo goed mogelijk in kaart willen brengen - naast bijvoorbeeld gesprekken met de leerlingenraad, ouderraad en MR - is door ze jaarlijks te benaderen met het verzoek mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Daarbij maken we gebruik van de ProZo-enquête. Doel van dit onderzoek is om ons onderwijs te evalueren: waar staan we, wat gaat goed en wat kan beter.

We zijn erg tevreden met de resultaten. Op alle bevraagde thema’s scoren we zowel bij onze leerlingen als hun ouders/verzorgers op of boven het landelijk gemiddelde. Op De Tender is veel aandacht voor sfeer, veiligheid en welbevinden van onze leerlingen. En voor onderwijs op maat. Naast branchegerichte opleidingen (afgestemd op de arbeidsmarktbehoefte), biedt De Tender entree-opleidingen op mbo-niveau en een pro/vmbo-basis leerroute (een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis bevinden).

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. In gesprek met ons team, de leerlingenraad, de ouderraad en onze externe contacten (netwerk/stageplekken) zullen we kijken hoe we de positieve zaken vast kunnen houden en met ontwikkelpunten aan de slag gaan. Alles om ervoor te zorgen dat elke leerling positief uitstroomt.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,6
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven