YES College

Albardastraat 13s 2555 XP Den Haag

Schoolfoto van YES College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hofstad Mavo Havo staat bekend als een veilige school, getuige het officiële certificaat dat de school enkele jaren geleden ontving van de gemeente Den Haag. Dat dat nog steeds zo wordt gevoeld blijkt uit de vragenlijsten die aan onze leerlingen en hun ouders zijn voorgelegd. Hoewel het schoolklimaat (zie ook bij de tevredenheid onder leerlingen) even voldoende is, geven veruit de meeste leerlingen aan op een veilige school te zitten. Dit oordeel geven ook de ouders.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Hofstad Mavo Havo zal zich blijven richten op een goede samenwerking met haar ouders (via een continue stimulering van de ouderbetrokkenheid). De school heeft een ouderraad die als klankbordgroep voor de school functioneert. Ouders uit de ouderraad helpen de school bij het organiseren van allerlei activiteiten, maar voorzien de directie ook van de nodige feedback op het gebied van procedures, communicatie en het onderwijs.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven