YES College

Albardastraat 13s 2555 XP Den Haag

Schoolfoto van YES College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met een schooladvies op TL- of havoniveau ben je natuurlijk van harte welkom op YES College. Daarnaast bieden we alleen in de brugklas het niveau Kader/TL aan, die als een kansenklas moet worden gezien. Je krijgt dan ook gewoon les op TL-niveau. Je krijgt ook je cijfers op TL-niveau. Heb je een TL/havo-advies? Dan kom je in een Havo/TL-klas. Je krijgt dezelfde boeken en toetsen die ook door de havoleerlingen worden gebruikt. Het enige verschil is dat je na het maken van een toets een cijfer krijgt op TL-niveau én op havo-niveau. Aan het einde van het jaar gaan we goed kijken of je op de juiste plek zit of dat je naar een ander niveau doorstroomt. Met TL blijf je tot je examen - dit is dus 4 jaar - op onze school. Met Havo blijf je tot en met klas 3 bij ons, daarna stroom je door naar 4 Havo in ons andere gebouw aan het Colijnplein (Hofstad Lyceum).


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het percentage geslaagden in de TL-afdeling is de laatste jaren stabiel. In schooljaar 2022-2023 is 98% van alle 4 TL-leerlingen geslaagd!


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld examencijfer is over de hele breedte voldoende; de school blijft echter werken aan kwalitatieve verbeteringen, waarbij de verschillen tussen SE en CE per vak nog verder worden teruggebracht. In 2017 is dit verschil nog beter op elkaar afgestemd. Dit heeft onder meer te maken met de invoer van het landelijke kwaliteitsproject 'Leren Verbeteren', dat de school niet alleen een spiegel voorhoudt, maar tevens er voor zorgt dat verbeteringen goed aansluiten bij het onderwijsconcept van Hofstad Mavo Havo. Eveneens zal de aandacht voor Taal (en met name het -begrijpend- lezen) blijven bestaan, net als een extra Reken-uur (voor alle leerjaren). Zoals ook elders aangegeven begeleiden wij de leerlingen zoveel mogelijk een op een én waar nodig. Alle geleverde inspanningen leiden ertoe dat we jaarlijks slagingspercentages hebben van in de 90%. Daar zijn we natuurlijk uitermate trots op!! 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wetende dat de vraag vanuit het basisonderwijs erg belangrijk is, scherpt Hofstad Mavo Havo regelmatig haar onderwijskundige aanpak aan. Haar motto 'Kies voor je talent' blijft hierbij evenwel het uitgangspunt. Naast 2 mavobrugklassen verwachten we 2 havo/TL-brugklassen en een havo-brugklas. Daarnaast rekenen we weer op (minimaal) een Kader/TL-brugklas. Hofstad Mavo Havo denkt hiermee het leerlingenaantal rond de 525 te kunnen stabiliseren. Daarnaast vinden wij het uitermate belangrijk dat onze leerlingen goed begeleid worden. Naast een groeiende Studie Begeleidings Klas (SBK) is er een goed uitgebalanceerd intern en extern Zorgteam, maar investeren we ook in leerlingen door het aanbieden van jaarlijkse Examentrainingen, alsmede een Lente- en Zomerschool. Voor leerlingen uit groep 8 organiseren we Masterclasses in diverse aandachtsgebieden. Dit jaar organiseerden we de Masterclass Sport (Freerunnen) en de Masterclasses Technologie en ICT (de laatste twee hebben we samen opgezet met lokale partijen als buurthuis De Mussen en de Stichting Jeugdwerk Den Haag).

Terug naar boven