Hofstad Mavo Havo

Albardastraat 25 2555 XP Den Haag

  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hofstad Mavo Havo leidt op voor Kader-TL, TL, TL-havo en havo (onderbouw). Gemiddeld studeert zo'n 95% van onze leerlingen na vier jaar af met een TL-diploma. De leerlingen kiezen voor: de sector Economie (gemiddeld 56%), de sector Zorg & Welzijn (25%) en Techniek (19%). Al onze leerlingen nemen deel aan het talentontwikkelingsprogramma (TOP) van onze school. Om de keuze van onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden heeft Hofstad Mavo Havo een eigen unieke digitale Talentquest voor de onderbouw ontwikkeld. Dit is een 'real life careerprogramma' waarin leerlingen met elkaar strijden en worden uitgedaagd om hun vaardigheden, kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen. Dit programma speelt een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en is gekoppeld aan onze Talentlijn. Met de invoering van de individuele coaching wordt de persoonlijke aandacht en daarmee de kans op persoonlijk succes alleen maar groter.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Leren is meer dan alleen lessen volgen en huiswerk maken. Leren is ook ontdekken waar je goed in bent, talenten en vaardigheden ontwikkelen en ze gebruiken. Door veel en goede begeleiding én het geven van de lessen op het niveau van de leerling, wordt de overstap van de basisschool als klein ervaren. Leerlingen krijgen zo de kans om in een aandachtige schoolomgeving te groeien en zich te ontwikkelen. Hofstad Mavo Havo werkt met een schooljaarplan, dat op zijn beurt onderdeel is van het meerjaren schoolplan (2014-2018).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan van Hofstad Mavo Havo is de laatste jaren aanzienlijk aangepast. Niet in de laatste plaats vanwege de start van de Wet op het Passend Onderwijs. Hierbij wordt duidelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen die de school op dit gebied reeds doet, maar tevens wordt er naar de toekomst gekeken. Opnieuw worden de onderwijskundige zorg en de sociaal-emotionele zorg uitvoerig beschreven. Elk deel kent zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden en functionarissen. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het totale ondersteuningsplan (zie ook de bijlage). Daarnaast zijn een aantal protocollen, verband houdend met het ondersteuningsplan, verder aangescherpt of ontwikkeld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven