Van Maerlant

Onderwijsboulevard 1 5223 DE Den Bosch

Schoolfoto van Van Maerlant

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Van Maerlant is een school voor Kaderberoepsgericht- en Gemengd/Theoretische leerweg.

In de kaderberoepsgerichte leerweg zit 85% op niveau en in de gemengd/theoretische leerweg zit 100% op of zelfs boven het niveau van het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de kaderberoepsgerichte leerweg gaan procentueel gezien minder leerlingen over naar de bovenbouw. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij een aantal leerlingen in de eerste twee brugjaren blijkt dat zij het kaderniveau toch niet aan kunnen waardoor zij afstromen naar het basisberoepsgerichte niveau. Omdat dit op Van Maerlant niet mogelijk verlaten deze leerlingen na het uiterlijk 2e jaar onze school.

Cijfers laten zien dat echter bijna 94% van onze kaderleerlingen doorstroomt naar de bovenbouw. In de GT is dit 100%.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage is al jaren erg hoog op Van Maerlant en heeft , na een lichte daling in 2018-2019, nu in de laatste schooljaren weer een mooie stijging laten zien.
In de kaderberoepsgerichte leerweg is bijna 95% van de leerlingen geslaagd voor zijn/haar diploma en in de gemengd/theoretische leerweg zelfs 100%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen dicht bij het landelijk gemiddelde. De vak/leergebieden analyseren elk jaar de cijfers en passen hun leerstofaanbod hier op aan.

De laatste 2 Corona jaren laten zien dat met name de kaderberoepsgerichte leerlingen last hebben gehad van minder fysiek onderwijs en tonen dan ook een daling in het gemiddelde examentraining. Met ingang van dit schooljaar is daar specifiek op ingestoken en volgen we de leerlingen nauwgezet om hen nog beter het eindexamen te kunnen voorbereiden.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven