Van Maerlant

Onderwijsboulevard 1 5223 DE Den Bosch

Schoolfoto van Van Maerlant

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Van Maerlant is een school voor Kaderberoepsgericht- en Gemengd/Theoretische leerweg.

In de kaderberoepsgerichte leerweg zit 85% op niveau en in de gemengd/theoretische leerweg zit 100% op of zelfs boven het niveau van het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de kaderberoepsgerichte leerweg gaan procentueel gezien minder leerlingen over naar de bovenbouw. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij een aantal leerlingen in de eerste twee brugjaren blijkt dat zij het kaderniveau toch niet aan kunnen waardoor zij afstromen naar het basisberoepsgerichte niveau. Omdat dit op Van Maerlant niet mogelijk verlaten deze leerlingen na het uiterlijk 2e jaar onze school.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage voor de GT afdeling ligt al jaren erg hoog op Van Maerlant en ligt ook boven het landelijk gemiddelde. Ruim 96% van de leerlingen heeft in 2022-2023 het diploma behaald.

In de kaderberoepsgerichte leerweg is het slaginspercentage bijna 89% en ligt daarmee ook onder het landelijk gemiddelde. Binnen deze afdeling vindt nadere analyse van de resultaten plaats en worden alle vakken onder de loep genomen omdat we niet tevreden zijn met dit resultaat. Leerlingen worden kansrijk geplaatst binnen Van Maerlant omdat we van mening zijn dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt maar dat willen we dan ook in de "harde cijfers" terug gaan zien. We zijn vol goede hoop dat het percentage geslaagden ook voor de kaderafdeling in 2023-2024 weer op of boven het landelijk gemiddelde zal liggen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen dicht bij het landelijk gemiddelde. De vak/leergebieden analyseren elk jaar de cijfers en passen hun leerstofaanbod hier op aan.

Tijdens de corona jaren zagen we dat met name de kaderberoepsgerichte leerlingen last heeft gehad van minder fysiek onderwijs en dat is ook terug te zien in een daling van het gemiddelde examencijfer. Vanaf schooljaar 2022-2023 is daar specifiek op ingestoken en volgen we de leerlingen nauwgezet om hen nog beter op het eindexamen voor te bereiden. In de resultaten van 2022-2023 is dat terug te zien in een stijgende lijn wat betreft het eindexamencijfer.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven