Van Maerlant

Onderwijsboulevard 1 5223 DE Den Bosch

Schoolfoto van Van Maerlant

In het kort

Toelichting van de school

Van Maerlant is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch en staat al 45 jaar bekend om zijn kwaliteit van onderwijs en begeleiding. Van Maerlant biedt een uitstekende leeromgeving van rust, regelmaat en ruimte aan talent. Het is onze missie om leerlingen op te leiden in een omgeving waar talent en ambitie leidend kunnen zijn en waar zij mogen leren op een manier die zo goed mogelijk bij hen past. Naast kennis- en vaardigheidsontwikkeling staat daarin de persoonlijkheidsontwikkeling centraal. Wij streven ernaar onze leerlingen alle kansen te bieden de opleidingen te volgen en diploma’s te behalen die het beste aansluiten bij hun mogelijkheden.

Van Maerlant is een open school met een luisterend oor voor leerlingen, ouders en medewerkers. We vinden dat onderwijs aan en opvoeding van jongeren een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van ouders en school. Daarbij zijn een goed onderling contact en wederzijdse informatie over studie en gedrag van het kind van groot belang.

Van Maerlant start in het voorjaar van 2021 met de bouw van een nieuw schoolgebouw waarin vernieuwend eigentijds onderwijs aangeboden gaat worden.  We verwachten dat dit gebouw rond de zomer van 2022 gereed is. Daarna zal bij dit nieuwe schoolgebouw nog een sporthal worden gebouwd. Deze sporthal zal een klein jaar later in gebruik worden genomen.

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk en betrokken
  • Werken op basis van relatie
  • De leerling als uitgangspunt
  • Ondernemend
  • Samenwerkend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
694

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven