Van Maerlant

Onderwijsboulevard 1 5223 DE Den Bosch

Schoolfoto van Van Maerlant

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 is opnieuw het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van klas 1 t/m 3 afgenomen.

En alhoewel de totaal score nog altijd boven het landelijk gemiddelde ligt is wel zichtbaar dat met name de leerlingen uit de onderbouw net wat minder tevreden zijn dan in voorgaande jaren.

Er zal nog verdere verdieping en onderzoek plaatsvinden maar we denken te kunnen constateren dat de onrust die de (ver)nieuwbouw en daarmee gepaard gaande beperkte vrije ruimte in de school hieraan (mede) heeft bijgedragen. Ook de lockdowns en sociale gevolgen voor met name deze jonge leerlingen zal ongetwijfeld een rol spelen. Er zal in het nieuwe schooljaar -als we ook onze intrek in het geheel nieuwe schoolgebouw nemen- dan ook een sterk accent worden gelegd om onze leerlingen als vanouds een stevig gevoel van veiligheid en stabiliteit te laten ervaren.  


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van het Van Maerlant kent een aantal pijlers die de kwaliteit en intensiteit van de zorg voor veiligheid waarborgen.

Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks getoetst en geëvalueerd a.d.h.v. de checklist van het NIVJ.

Het Van Maerlant neemt deel aan het project School en Veiligheid i.s.m. andere scholen in Den Bosch, politie, GG en GD en de gemeente.

Het samenwerkingsverband met de ArboUnie heeft een adviserende en controlerende functie.

In 2022 is wederom de gemeentelijke veiligheidsthermometer afgenomen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In 2022 heeft de oudertevredenheidsenquête opnieuw plaatsgevonden onder alle ouders van onze leerlingen. Ouders van zowel de brugklas als de eindexamenklas hebben een enkele extra vraag hierin voorgelegd gekregen omdat we graag specifieke zaken voor zowel de plaatsing in brugklas als ervaringen van ouders van onze examenkandidaten willen horen.

De oudertevredenheid is op Van Maerlant 8.9, hetgeen boven het landelijke gemiddelde ligt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,9

Terug naar boven