Van Maerlant

Onderwijsboulevard 1 5223 DE Den Bosch

Schoolfoto van Van Maerlant

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van het Van Maerlant kent een aantal pijlers die de kwaliteit en intensiteit van de zorg voor veiligheid waarborgen.

Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks getoetst en geëvalueerd a.d.h.v. de checklist van het NIVJ.

Het Van Maerlant neemt deel aan het project School en Veiligheid i.s.m. andere scholen in Den Bosch, politie, GG en GD en de gemeente.

Het samenwerkingsverband met de ArboUnie heeft een adviserende en controlerende functie.

In 2023 is wederom de gemeentelijke veiligheidsthermometer afgenomen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Eind 2023 hebben we het oudertevredenheidsonderzoek opnieuw afgenomen onder alle ouders van onze leerlingen. Ouders van zowel de brugklas als de eindexamenklas hebben een enkele extra vraag hierin voorgelegd gekregen omdat we graag specifieke zaken voor zowel de plaatsing in de brugklas als ervaringen van ouders van onze examenkandidaten willen horen. We zien dat de tevredenheid onder ouders weer toeneemt na een duidelijke daling in het voorgaande schooljaar. De bouw van de nieuwe school en het in gebruik nemen van het nieuwe onderwijsconcept is duidelijk ook voor ouders voelbaar geweest. Goed om ook uit dit onderzoek te mogen concluderen dat we met elkaar weer op de goede weg zijn en toewerken naar een stabiele onderwijsomgeving waarin we als vanouds het beste uit ieder leerling proberen te halen.

Daarnaast zijn we enige tijd geleden gestart met ouderklankbord gesprekken waarin we met elkaar over o.a. items als veiligheid en tevredenheid in gesprek blijven.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven