ds. Pierson College

Geraert ter Borchstraat 1 5212 CZ Den Bosch

  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers telt. Dat geldt voor het gehele onderwijs en ook in de medezeggenschapsraad. We zijn  blij met de respons van de leerlingen op het tevredenheidsonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen tevreden zijn met het ds. Pierson College. We blijven ons inzetten om dat zo te houden. Ook werken we gericht aan innovatie en verbeterpunten, om ons onderwijs voor leerlingen zo optimaal mogelijk aan te blijven bieden. 
Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen geven de school een heel hoog cijfer als het om veiligheid gaat. We doen er ook alles aan om de school veilig te hebben en te houden. Dat doen we met elkaar. Alle medewerkers en leerlingen hebben daarin een rol en verantwoordelijkheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers telt. Dat geldt voor het gehele onderwijs en ook in de medezeggenschapsraad. We zijn erg blij met de input van ouders/verzorgers uit het tevredenheidsonderzoek. Uit de resultaten blijkt dat ouders/verzorgers tevreden zijn met het ds. Pierson College. We blijven ons inzetten om dat zo te houden. Ook werken we gericht aan innovatie om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en de samenwerking en communicatie met ouders te versterken.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven