ds. Pierson College

Geraert ter Borchstraat 1 5212 CZ Den Bosch

  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Alle leerlingen starten op onze school met een bepaald advies van de basisschool. Wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen, zowel op kennisniveau als in vaardigheden, persoonlijke groei en talentontwikkeling.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw ligt voor vmbo-t, havo en atheneum boven de inspectienorm (indicator 'onderbouwsnelheid' onderwijsinspectie)

De doorstroom in de bovenbouw ligt voor vmbo-t en atheneum boven de inspectienorm. Bij het havo ligt de norm een fractie onder de norm (indicator 'bovenbouwsucces' onderwijsinspectie).  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2020-2021 lag het slaagpercentage voor vmbo-t net onder het landelijk gemiddelde. De slaagpercentages voor havo en vwo waren bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. We zijn trots op de prestaties die onze leerlingen, onder deze bijzondere omstandigheden, hebben geleverd

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Doordat er in 2019-2020 geen centrale eindexamens zijn afgenomen, ziet u op dit moment in het voorbeeld twee gegevensjaren en een lege visualisatie. 

  

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op het ds. Pierson College neemt 'loopbaan oriëntatie en -begeleiding' (LOB) een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Leerlingen worden vanaf het eerste door hun mentor en vanuit het decanaat begeleid bij vragen als 'wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik'. Door hier gedurende de hele schoolloopbaan aandacht aan te schenken en talenten en interesses van leerlingen goed in beeld te krijgen, bereiden we leerlingen voor op hun keuzeproces gericht op de volgende stap. In de bijlage hebben we de 'LOB-flyer' toegevoegd.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website

Terug naar boven