ds. Pierson College

Geraert ter Borchstraat 1 5212 CZ Den Bosch

  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Alle leerlingen starten op onze school met een bepaald advies van de basisschool. Wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen, zowel op kennisniveau als in vaardigheden, persoonlijke groei en talentontwikkeling.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw ligt voor vmbo-t, havo en atheneum boven de inspectienorm (indicator 'onderbouwsnelheid' onderwijsinspectie)

De doorstroom in de bovenbouw ligt voor vmbo-t en atheneum boven de inspectienorm. Bij het havo ligt de norm een fractie onder de norm (indicator 'bovenbouwsucces' onderwijsinspectie).  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2021-2022 lagen de slaagpercentages voor vmbo-t en voor havo boven het landelijk gemiddelde. De slaagpercentages voor vwo lag net iets onder het landelijk gemiddelde. We zijn trots op de prestaties die onze leerlingen, onder deze bijzondere omstandigheden, hebben geleverd.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfer op het VMBO, HAVO en VWO op onze school is de afgelopen jaren stabiel en vrijwel gelijk aan de landelijke gemiddeldes.

  

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website

Terug naar boven