ds. Pierson College

Geraert ter Borchstraat 1 5212 CZ Den Bosch

  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College
  • Schoolfoto van ds. Pierson College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Als school vinden wij loopbaanoriëntatie belangrijk. Daar wordt vanaf klas 1 tot en met de eindexamenklas aandacht aan besteed. Wij vinden het een wezenlijk onderdeel van onze taak om onze leerlingen kansen te bieden om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. Dat helpt leerlingen bij de keuze van een profiel, opleiding en beroep.De profielkeuze vindt plaats in klas 3. Wij bieden alle profielen aan, met diverse keuzemogelijkheden. Daarnaast bestaat ook de optie tot het kiezen van een extra vak, en het afleggen van versneld examen in één of meer vakken in de bovenbouw. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan van de school staan vier ontwikkelthema's centraal:

- De leerling aan het stuur

- Ontwikkelen vraagt lef

- Recht doen aan verschillen

- Samen naar het beste resultaat

Hoe deze thema's al zichtbaar zijn in de school en hoe we daar verdere stappen in zullen zetten, is te lezen in het schoolplan.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ds. Pierson College maakt deel uit van het samenwerkingsverband 'De Meierij'. Dit is een samenwerkingsverband van 19 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch. Samen met de andere onderwijspartners en zorginstellingen werken we aan passend onderwijs en zorg voor alle leerlingen in deze regio. Individuele scholen en zorgfunctionarissen worden ondersteund in hun professionele ontwikkeling m.b.t. de leerlingbegeleiding en passend onderwijs. 


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven