Stanislas Dalton Delft

Reinier de Graafpad 1 2625 DT Delft

  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Vanwege COVID19 zijn in 2019-2020 de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen niet afgenomen. In 2020-2021 zijn de tevredenheidsonderzoeken onder vrijwel alle leerlingen afgenomen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SCDD staat bekend als een kleinschalige school, waar leerlingen zich thuis voelen. In 2020-2021 is er een nieuwe vragenlijst afgenomen. Helaas waren vrijwel alle vragen over de veiligheid voor ouders en leerlingen niet duidelijk genoeg. Hierdoor zijn de vragen verkeerd geïnterpreteerd  en dit heeft gevolgen voor de waardering op veiligheid in 2020-2021.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanwege Covid-19 zijn de tevredenheidsonderzoeken onder ouders in 2019-2020 niet afgenomen. In 2020-2021 zijn de tevredenheidonderzoeken wel afgenomen onder de ouders. Meer dan een derde van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven