Stanislas Dalton Delft

Reinier de Graafpad 1 2625 DT Delft

  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In mavo 3 zitten de meeste leerlingen op het advies dat ze van de basisschool kregen. In havo 3 zit meer dan 80% van de leerlingen boven het advies dat ze kregen van de basisschool. Leerlingen krijgen op Stanislas Dalton Delft de mogelijkheid om het maximale uit hun zelf te halen! 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Veel leerlingen doorlopen de onderbouw zonder te blijven zitten en dat is een mooi resultaat. In de bovenbouw van de havo ligt dit onder het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat relatief veel leerlingen de kans krijgen om de havo te doen. Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn stabiel, terwijl tegelijkertijd meer leerlingen de kans krijgen om de havo te doen.  De resultaten van de havo liggen zelfs boven het landelijk gemiddelde!
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op onze school kun je je mavo- en havodiploma halen. Veel leerlingen kiezen ervoor om na de mavo naar de havo te gaan. Dat gaat soepel bij ons!

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie bezoek.

In het schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie in het kader van het bestuursonderzoek van SCO Lucas onze school bezocht. Dit verificatieonderzoek ging in op het onderwijsproces (zicht op begeleiding en ontwikkeling, OP2) en op kwaliteitszorg& ambitie (kwaliteitszorg(KA1), kwaliteitscultuur (KA2) en verantwoording& dialoog (KA3)). Op alle indicatoren is een voldoende gescoord! 

Daltonvisitatie 

Op 3 maart 2021 is onze school gevisiteerd door de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging.  De commissie heeft gesproken met de schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen. De conclusie van het bezoek is dat wij een volwaardige daltonschool zijn en het predicaat Daltonschool is volgens de commissie dan ook terecht verdiend. 

Collegiale visitatie.

De collegiale visitatie wordt uitgevoerd door schoolleiders vanuit de scholen vallend onder het bestuur "Lucas Onderwijs"en schoolleiders vanuit scholen vallend onder een bestuur waar in dit kader nauw mee wordt samengewerkt: "CVO". Er worden vanuit beide besturen jaarlijks meerdere visitatiecommissies samengesteld die elk eenmalig een school bezoeken. Elke school van het Stanislascollege wordt eens in de vier jaar bezocht door een visitatiecommissie met een specifieke focus. De locatie bepaalt, in overleg met de voorzitter en secretaris van de visitatiecommissie, deze focus en de concrete vertaling naar twee thema's en de vraagstelling daarbij.
 
 
 

Terug naar boven