Stanislas Dalton Delft

Reinier de Graafpad 1 2625 DT Delft

  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft
  • Schoolfoto van Stanislas Dalton Delft

Profielkeuze

Toelichting van de school

MAVO

Leerlingen kunnen op onze school examen doen in vier profielen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is het in de bovenbouw van de mavo ook mogelijk om Lo2 (lichamelijke opvoeding 2) te kiezen als examenvak. Ook kunnen leerlingen vanaf dit schooljaar tekenen als examenvak kiezen. Leerlingen doen op de mavo examen in zes vakken. Leerlingen die meer aankunnen kunnen examen doen in zeven vakken.  

HAVO

Onze school biedt alle profielen in de bovenbouw aan. Binnen de profielen zijn er nog keuzevakken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit is het schoolplan 2019 – 2023 van het Stanislascollege Dalton Delft. In dit plan beschrijven we de ambities en het beleid voor de periode 2019 – 2023 met betrekking tot de kwaliteit van ons onderwijs. We beschrijven onze ambities en doelen op het gebied van ons onderwijsbeleid, ons personeelsbeleid en ons beleid op het gebied van het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit schoolplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers van Lucas Onderwijs en het Stanislascollege en voor onze ontwikkeling tot daltonschool. Het schoolplan is tot stand gekomen door samenspraak van de schoolleiding, de medewerkers, de ouderraad en de MR in de periode januari - mei 2019.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Stanislascollege wil dat leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze scholen. Het Stanislascollege heeft een breed zorgplan, ontstaan vanuit het Samenwerkingsverband Delft, dat richtinggevend is voor de aanpak van de locaties in Delft en Pijnacker. Het uitvoerend beleid van deze school is vastgelegd in een locatiezorgplan. Hierbij zijn toegevoegd: het Zorgplan van het SWV-Delf 2012-2013

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven