O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie

Multatulilaan 3 4103 NM Culemborg

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie
  • Vanaf de 2de klas start je op de havo-locatie.
  • Je start in de 2de klas havo niet alleen op een andere locatie, je krijgt ook natuur- en scheikunde en je leert Duits.
  • Als je kiest voor tweetalig havo, dan volg je bijna de helft van de lessen in het Engels.
  • BSM is een examenvak op havo. Heel veel sport, theorie over in- en outdoorsporten en je leert ook hoe je zelf een training opzet en geeft.

Profielkeuze

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is de verdeling van leerlingen uit havo 4 en havo 5 onder de profielen als volgt: 

  • Cultuur en Maatschappij: 83 leerlingen(18 %)
  • Economie en Maatschappij: 206  leerlingen(44 %)
  • Natuur en Gezondheid: 83  leerlingen (18 %)
  • Natuur en Techniek: 97 leerlingen (21 %)

Iets meer dan 10% van de leerlingen in 4 en 5 havo volgt een dubbelprofiel. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018 is een nieuw schoolplan 2018-2022 opgesteld op basis van het in 2016 vervaardigde strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020: "Kansrijk! Waardevol onderwijs vanuit hoge verwachtingen"

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft elke school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat de begeleiding beschreven die de school biedt. Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het Samenwerkingsverband Rivierenland. O.R.S. Lek en Linge participeert met diverse scholen uit de regio in dit samenwerkingsverband, waarbinnen een ondersteuningsplan passend onderwijs is opgesteld. Het hoofddoel van dat plan is om samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs ervoor zorg te dragen dat alle leerlingen uit de regio passend onderwijs ontvangen. Om dat te realiseren is tevens de steun nodig van partners zoals instellingen voor jeugdhulp en gemeenten. Het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Rivierenland vormt de kern van de basisondersteuning van alle voortgezet onderwijs scholen behorende bij dit samenwerkingsverband.

Naast dit plan vindt O.R.S. Lek en Linge het belangrijk om ook de eigen ondersteuning aan leerlingen adequaat vorm te geven en inzichtelijk te maken. Dit profiel beschrijft de activiteiten, de voorzieningen en procedures op het gebied van leerlingondersteuning die op dit moment aanwezig zijn of ontwikkeld worden. Daarnaast worden in dit profiel ook de grenzen van leerlingondersteuning beschreven en op welke wijze er dan gehandeld wordt. Binnen passend onderwijs streeft de school er naar om samen met leerling, ouders/verzorgers en eventuele externe partijen op te trekken, zodat de leerling het beste uit zichzelf kan halen, zo veel mogelijk kan leren en zich kan ontwikkelen tot een autonoom persoon die een mooie bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 

Tevens streven wij ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 
- Ik heb een fijne tijd op school 
- Ik leer veel op school
- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven