O.R.S. Lek en Linge, havo-locatie

Multatulilaan 3 4103 NM Culemborg

  • Je start in de 2de klas havo niet alleen op een andere locatie, je krijgt ook natuur- en scheikunde en je leert Duits.
  • Als je kiest voor tweetalig havo, dan volg je bijna de helft van de lessen in het Engels.
  • BSM is een examenvak op havo. Heel veel sport, theorie over in- en outdoorsporten en je leert ook hoe je zelf een training opzet en geeft.
  • Onze Vrijeschoolleerroute is gevestigd op de havo-locatie. Leren met hoofd, hart en handen!
  • Vanaf de 2de klas start je op de havo-locatie.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de leerlingenenquête 2022-2023 van Lek en Linge blijkt dat onze havo-leerlingen tevreden zijn over hun school.

Onze havo-leerlingen vinden de sociale veiligheid op school heel goed. Zij geven aan niet of nauwelijks ervaring te hebben met pestgedrag, fysiek geweld of discriminatie. Ook zijn de leerlingen over het algemeen zeer tevreden over hun mentor en voelen ze zich door de docenten met respect behandeld.

We zijn een school waar we samen met onze leerlingen en ouders werken aan een plezierige leersfeer en met elkaar slagen we daar in.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

O.R.S. Lek en Linge werkt op basis van het anti-pest-protocol dat de school heeft opgesteld. Ter preventie van pestgedrag werkt Lek en Linge onder meer met een "Week van de Verdraagzaamheid" (eind september) die gedurende het schooljaar regelmatig een follow up krijgt.

Jaarlijks houdt Lek en Linge enquêtes onder alle leerlingen waarin de tevredenheid van leerlingen wordt gepeild. Een belangrijk onderdeel van deze enquêtes betreft het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen. De resultaten van deze enquêtes worden geanalyseerd en vormen een belangrijke onderlegger voor beleid.

O.R.S. Lek en Linge scoort bij de havo-leerlingen goed op schoolklimaat en erg hoog op veiligheid.

Kortom het gaat goed én het kan – op dit gebied - nooit goed genoeg.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn erg tevreden zijn over het onderwijs en de aanpak op onze school.

De ouders geven onder andere aan dat ze tevreden zijn over de mentor van hun kind, dat docenten hun kind met respect behandelen, dat ze vinden dat de school hen goed informeert en dat ze andere ouders de school zouden aanraden.

Ons team van docenten, mentoren, decanen, dyslexiebegeleiders en zorgcoördinatoren zet zich met hart en ziel in voor onze leerlingen en dat blijkt uit de waardering.

Dit alles draagt zeker bij aan het gevoel van veiligheid dat zowel onze leerlingen als de ouders ervaren. De tevredenheid van ouders en leerlingen zien wij als een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan en tegelijkertijd kritisch te blijven.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven