EYE College - vmbo - mavo

Pelikaanweg 1 2903 ER Capelle aan den IJssel

  • Onze school heeft homogene -en dakpanklassen. Je start op jouw hoogste niveau en krijgt 2 jaar de kans om te wisselen van niveau.
  • Op het VMBO volg je een uitdagend programma gericht op VOEDING GEZONDHEID en TECHNOLOGIE.
  • Op de mavo volg je een combinatie van een  beroeps- en theoretisch georiĆ«nteerde opleiding. Je volgt verschillende leuke doe-vakken.
  • Onze kernwaarden RESPECT, VEILIGHEID en VERANTWOORDELIJKHEID.  We hebben een duidelijke ondersteuningsstructuur en werken met korte lijnen.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

KANSRIJK ONDERWIJS!

EYE College heeft homogene -en dakpanklassen. Zo kunnen we vanaf de start de grootste groep leerlingen direct het onderwijs bieden dat het beste past bij hun huidige capaciteiten.

De school heeft een zorgvuldige intakeprocedure waarna leerlingen worden geplaatst volgens het basisschooladvies en vervolgens vanaf de start leskrijgen op het hoogste niveau. Leerlingen met een bk-advies in een bk-klas, krijgen dus les op kaderniveau, leerlingen in een km-klas op mavoniveau. Zo zijn direct alle leerlingen verzekerd van maximale uitdaging voor alle vakken en kunnen zij vanaf de start toegroeien naar het betreffende niveau.

Er is een 2-jarige brugklasperiode waarbinnen alle leerlingen tijd krijgen om te rijpen en naar het betreffende niveau toe te groeien. Dit betekent dat pas na 2 jaar een definitief besluit wordt genomen in welke leerweg de leerling doorstroomt in de bovenbouw. Dit geldt zowel voor de leerlingen uit de dakpanklassen als de leerlingen die onderwijs volgen in de homogeen samengestelde klassen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van het examen 2020 zijn:

vmbo bbl  - 98%

vmbo kbl  - 97,8%

mavo       - 100%

havo        - 100%

vwo         - 100%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen hebben een voldoende beoordeling van de inspectie.

Terug naar boven