EYE College - vmbo - mavo

Pelikaanweg 1 2903 ER Capelle aan den IJssel

  • Onze school heeft homogene -en dakpanklassen. Je start op jouw hoogste niveau en krijgt 2 jaar de kans om te wisselen van niveau.
  • Op het VMBO volg je een uitdagend programma gericht op VOEDING GEZONDHEID en TECHNOLOGIE.
  • Op de mavo volg je een combinatie van een  beroeps- en theoretisch georiĆ«nteerde opleiding. Je volgt verschillende leuke doe-vakken.
  • Onze kernwaarden RESPECT, VEILIGHEID en VERANTWOORDELIJKHEID.  We hebben een duidelijke ondersteuningsstructuur en werken met korte lijnen.

Profielkeuze

Toelichting van de school

VMBO
We bieden een uitdagend programma, gericht op voeding, gezondheid en technologie. Vanaf het derde leerjaar kies je op basis van je eigen interesse een vakkenpakket. Je kunt kiezen uit de profielen: Horeca, Bakkerij en Recreatie (voeding), Zorg en Welzijn (gezondheid), en Dienstverlening en Producten (technologie). 

MAVO
Op onze mavo volg je een combinatie van een beroeps- en theoretisch georiënteerde opleiding. Zo werk je aan belangrijke vaardigheden zoals presenteren, creatief denken en digitale skills. In de onderbouw maak je kennis met leuke doe-vakken door een praktisch keuzeprogramma. In de bovenbouw kun je een extra theorievak kiezen. Dit geeft jou veel leerplezier en zo ben jij optimaal voorbereid om door te stromen naar het mbo of de havo. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

EYE College heeft een jaarplan 2022-2023. Dit jaarplan is geschreven in het kader van het strategisch beleid 2020-2024 van BLICK waar de volgende thema’s centraal staan: kwaliteit, toekomstbestendigheid, synergie en leiderschap. Het doel van ons jaarplan is de activiteiten te beschrijven die gepland zijn voor dat jaar, zodat deze gedeeld en begrepen, en opgevolgd kunnen worden. Het jaarplan is voor de hele school beschreven, voor PrO, PrO+, vmbo en mavo.

Op basis van de ontwikkelingen in schooljaar 2021-2022 en de evaluatie van de thema’s en ambities van afgelopen jaar is voor schooljaar 2022-2023 gekozen voor de volgende vier thema’s: EYE-professional, Pedagogisch klimaat, Kansengelijkheid en Ontwikkeling onderwijsaanbod.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school hebben wij oog voor de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Daarom hebben wij een duidelijke ondersteuningsstructuur en werken we met korte lijnen.?? 

Het ondersteuningsteam is ingericht om de zorg rondom leerlingen, in de breedste zin van het woord, vorm te geven, uit te voeren en te evalueren. Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleider, begeleider Passend Onderwijs en leerlingcoördinator.

Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband van de regio Rotterdam (KOERS-VO).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven