Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Door medewerkers en leerlingen van het Maerlant zijn in het schooljaar 2015 – 2016 vier pijlers benoemd, die staan voor de school die Maerlant wil zijn:

  • Op het Maerlant telt jouw mening!; 
  • Maerlant staat voor structuur èn dynamiek!;
  • Een veilige en uitdagende omgeving;
  • Eén school met aandacht voor jóuw talent;

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken laten zien of we realiseren waar we voor staan! Hierbij borgen we onze successen en ondernemen we verbeteracties bij de aandachtspunten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het protocol is er op gericht om alle volwassenen (het schoolpersoneel en ouders) en jongeren op de hoogte te brengen van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Mede door het scheppen van overzichtelijke en herkenbare eenheden draagt de organisatie van de school ook bij aan het gevoel van veiligheid. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de school zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast. Voor de tekst van dit protocol is gebruik gemaakt van pestprotocollen van andere scholen en van het Nationaal Onderwijsprotocol tegen het pesten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Behalve de MR is ook de oudervereniging actief op onze school. De oudervereniging stelt zich ten doel het contact tussen ouders en school te bevorderen. Zij streeft naar een actieve samenwerking tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het personeel, teneinde een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een goed onderwijsklimaat op het Maerlant. Er is een open dialoog tussen ouders en school. De schoolleiding heeft een positieve houding voor ideeën, inbreng en participatie van de oudervereniging. Over de oudervereniging vindt u meer informatie op de website www.maerlant.eu.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven