Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheid op school draagt bij aan goede resultaten. Die tevredenheid meten wij daarom jaarlijks. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken evalueren wij en nemen wij mee in ons school- of jaarplan. 

Los van de tevredenheidsonderzoeken vinden er regelmatig lunchgesprekken plaats op de verschillende afdelingen tussen leerlingen en afdelingsleiders. We werken ook met klankbordgroepen waarin de klassenvertegenwoordigers zitten. Daarnaast is de leerlingenraad een belangrijke bron van informatie voor de schoolleiding. Een van de pijlers is 'jouw mening telt' Op deze manieren zorgen we ervoor dat de mening van de leerling ook écht gehoord wordt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het protocol is er op gericht om alle volwassenen (het schoolpersoneel en ouders) en jongeren op de hoogte te brengen van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Mede door het scheppen van overzichtelijke en herkenbare eenheden draagt de organisatie van de school ook bij aan het gevoel van veiligheid. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de school zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast. Voor de tekst van dit protocol is gebruik gemaakt van pestprotocollen van andere scholen en van het Nationaal Onderwijsprotocol tegen het pesten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op het Maerlant is een oudervereniging actief. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit verschillende ouders van verschillende afdelingen. Het streven is om van elke afdeling één ouder in de oudervereniging te hebben zodat iedere afdeling vertegenwoordigd wordt. Het doel van de oudervereniging is om op te  komen voor de belangen van de leerlingen en hun ouders en om de ouderbijdragen te beheren, zodat het geld besteed wordt aan de leerlingen. 

Ook heeft de oudervereniging de functie van klankbordgroep richting de schoolleiding. De oudervereniging komt 6x per jaar bij elkaar, de rector is hierbij aanwezig. Er wordt dan vergaderd over zaken die ouders bezighouden rondom hun kinderen op school. De relatie met de schoolleiding is positief-kritisch en altijd constructief. Meer info? Bekijk onze website: www.maerlant.eu.

Ook zijn er ouders vertegenwoordig in de onze MR. Via beide geledingen worden de ouders betrokken en kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid. De schoolleiding vraagt ook actief om input van hen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven