Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Maerlant heeft schooldecanen en loopbaanbegeleiders. Zij helpen de leerlingen bij hun profiel- en vakkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden in de loop van het jaar diverse activiteiten georganiseerd. In klassen 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo werken de leerlingen aan het voorbereiden op en het maken van keuzes voor profielen en/of vakken voor de bovenbouw.

De bovenbouwleerlingen oriënteren zich op hun vervolgopleiding. De loopbaan- en decaanbegeleiding is gericht op het maken van de juiste keuzes en op het tijdig inschrijven voor een vervolgopleiding. 


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Uiterlijk februari 2023 wordt het nieuwe schoolplan hier gepubliceerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Maerlant investeert in een goede begeleidings-en ondersteuningsstructuur die er uiteindelijk toe moet leiden dat leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen en zich via een diploma kunnen kwalificeren op het niveau dat bij hen past. Hierbij is de coach de centrale figuur. De coach is degene die de leerling het meest intensief begeleidt. Hij/zij heeft veel contact met de leerlingen en met de ouders, probeert bij (leer-)problemen te achterhalen wat er speelt en maakt een inschatting of er eventueel extra hulp nodig is, eventueel samen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling. Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig. Onder leiding van de afdelingsleider leerlingbegeleiding wordt dan gekeken of, en welke extra ondersteuning aan deze leerling geboden kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven