Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Profielkeuze

Toelichting van de school

Maerlant heeft schooldecanen en loopbaanbegeleiders. Zij helpen de leerlingen bij hun keuzerichting binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteitenin de loop van het jaar georganiseerd.De komende periode is voor de klassen 2 vmbo,3 havo en 3 vwo bedoeld om te komen tot een goede keuzerichting en voor de examenkandidaten om zich (tijdig) in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hierbij helpen de schooldecanen en de loopbaanbegeleiders graag. Ook de leerlingen vande andere klassen worden op verzoek met raad en daad ter zijde gestaan.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Maerlant investeert in een goede begeleidings-en ondersteuningsstructuur die er uiteindelijk toe moet leiden dat leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen en zich via een diploma kunnen kwalificeren op het niveau dat bij hen past. Hierbij is de mentor de centrale figuur. De mentor is degene die de leerling het meest intensief begeleidt. Hij/zij heeft veel contact met de leerlingen en met de ouders, probeert bij (leer-)problemen te achterhalen wat er speelt en maakt een inschatting of er eventueel extra hulp nodig is, eventueel samen met de coördinator van de betreffende afdeling. Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig. Onder leiding van de afdelingsleider leerlingbegeleiding wordt dan gekeken of, en welke extra ondersteuning aan deze leerling geboden kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven