Heerbeeck College

Willem de Zwijgerweg 150 5684 SL Best

  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In ons onderwijs ontwikkel en ontdek je jouw talenten! Wie je bent, wat je kunt, wat je leuk vindt en wat jou motiveert, vormen daar een belangrijk onderdeel van. Je wordt hierin begeleid door een leercoach, die jou ook ondersteunt bij het maken van een profielkeuze. We zien dat leerlingen uit het vmbo en de havo het vaakst kiezen voor een economisch profiel. Door vwo leerlingen wordt het vaakst gekozen voor een dubbel bèta-profiel. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets kiest wat past bij jouw talenten!

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons strategisch beleidsplan staat onze visie op onderwijs. Het geeft ons richting, kader en houvast voor de activiteiten in ons onderwijs en welke strategische doelstellingen we nastreven. De uitwerking van het strategisch beleidsplan loopt gefaseerd: ieder jaar wordt vastgesteld welke activiteiten in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Aan de hand van de bestuursagenda stellen de verschillende teams een teamplan op, waarin de doelstellingen en projecten voor het betreffende jaar zijn opgenomen. In de bijlage vindt u onze schoolgids, met een uiteenzetting van onze missie, visie en ambities.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt. Alleen dan kun je het beste uit jezelf halen. Samen met jouw eigen persoonlijke leercoach hou je in de gaten hoe je je sociaal-emotioneel ontwikkelt en hoe het met je resultaten op school gaat. Daarnaast heeft onze school een fijn ondersteuningsteam die je ondersteunt op momenten dat het even niet zo goed gaat. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven