Heerbeeck College

Willem de Zwijgerweg 150 5684 SL Best

  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College
  • Schoolfoto van Heerbeeck College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat je kansen krijgt. En we proberen je vast te houden op niveau. Dit doen we door maatwerk en begeleiding. Zo krijg je bij ons een persoonlijke leercoach die in de gaten houdt hoe het met je gaat: zowel op het gebied van resultaten als op sociaal-emotioneel gebied. De meeste leerlingen zitten bij ons op het niveau: dan is de overgang tussen po en vo goed verlopen. Soms komt het voor dat een leerling in een te hoog of laag schooltype wordt geplaatst. Beide hebben zowel voor als nadelen. Op onze school doen we geregeld onderzoek naar de doorstroom, zodat we leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Zo haal je het allerbeste uit jezelf!
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen het goed doen. Om dat te bereiken word je begeleid door een persoonlijke leercoach, die jou helpt de allerbeste versie van jezelf te zijn. De trendgrafiek laat zien dat het bovenbouwsucces de afgelopen jaren iets is gedaald. Dit is een landelijke trend. Onze leerlingen doen het goed: we kennen op onze school weinig zittenblijvers en de doorstroom in zowel de onder- en bovenbouw ligt ruim boven de norm.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Naast het feit dat we je willen helpen bij het ontwikkelen en benutten van je talenten, bereiden we je in ons onderwijs ook voor op het halen van een diploma. En dat doen we goed: onze school behoort met de slagingspercentages met regelmaat tot de 25% best presterende scholen van Nederland.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat je onze school verlaat met een goed diploma, waarvan je weet dat het de kennis en vaardigheden waarborgt die van je worden verwacht. Het gemiddeld cijfer voor het eindexamen ligt op of boven het landelijke gemiddelde. Het vwo behoort zelfs tot de 25% best presterende scholen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. Over ons onderwijs verantwoorden we ons horizontaal (naar ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel) en verticaal (onderwijsinspectie). We streven ernaar om het iedere dag een beetje beter te doen. In de periode september – november 2022 zijn we beoordeeld door een commissie van de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Het is voor ons een belangrijk reflectiemoment, waarbij een oordeel uitgesproken wordt over en gereflecteerd wordt op de kwaliteit van het onderwijs. Het is goed om te zien dat de onderwijsinspectie vindt dat onze collectieve ambities goed zijn uitgewerkt en zichtbaar zijn in de praktijk. Op de standaard 'visie, ambities en doelen' scoort VOBO een uitzonderlijke 'goed'. Het onderzoek toont aan dat onze personeelsleden vanuit passie en talent streven naar steeds beter onderwijs!

Terug naar boven