Commanderij College locatie De Laarbeecke

Muzenlaan 2 5741 NS Beek en Donk

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie De Laarbeecke
  • Brugklasleerlingen krijgen les in het Junior College. Leerlingen kunnen in dit afzonderlijke gebouw rustig wennen aan de middelbare school.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het doel van deze indicator is om zichtbaar te maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht. Deze indicator laat zien wat het Commanderij College heeft toegevoegd aan het niveau van de leerling: we motiveren leerlingen en bieden kansen om tot een hoger niveau te reiken.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw gaan bijna alle leerlingen over, blijven zitten in de onderbouw is uitzonderlijk. Dit is ook terug te zien in de overgangscijfers van de afgelopen drie schooljaren. In 2020-2021 ging zelfs 99,5% van de leerlingen in de onderbouw over. 

In de bovenbouw is ook het overgangspercentage hoog. In 2020-2021 ging 95% in de bovenbouw van het VMBO K over. In de bovenbouw van het VMBO GT is het overgangspercentage ongeveer net zo hoog daar ging ook 95,6% van de leerlingen over. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op de Laarbeek is hoog en ligt boven het landelijk gemiddelde. In 2021-2022 slagen alle leerlingen op leerweg kader en theoretisch gemengd. 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers van schooljaar 2020-2021 zijn gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. Het eindexamencijfer van VMBO K is een 6,2 dit is net zo hoog als het landelijke eindexamencijfer. Het eindexamencijfer van het VMBO GT is met een 6,4 hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,3. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2013-2014 neemt het Commanderij College deel aan de sectie audits van de orionscholen. De intervisie met collega's van andere orionscholen maakt het mogelijk om zaken te verbeteren en wat goed is te borgen.

In het voorjaar van 2017 heeft de inspectie van onderwijs de locatie vmbo in Laarbeek bezocht. De bevindingen waren overwegend positief. 

Terug naar boven