Commanderij College locatie De Laarbeecke

Muzenlaan 2 5741 NS Beek en Donk

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie De Laarbeecke
  • Brugklasleerlingen krijgen les in het Junior College. Leerlingen kunnen in dit afzonderlijke gebouw rustig wennen aan de middelbare school.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks gemeten bij alle leerlingen op onze locatie. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek zien we waar we als school verder op kunnen verbeteren. De verbeterpunten worden vertaald in doelstellingen en opgenomen in het jaarplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed en veilig schoolklimaat wordt bepaald door de mensen die werken en leren in de school én door de afspraken die in school gelden. De afspraken zijn gemaakt in overleg met de leerlingenraad en klankbordgroepen van verschillende medewerkers. Deze afspraken zijn te vinden in de jaargids. Op www.commanderijcollege.nl zijn o.a. speciale pagina's te vinden over 'social media op school' en 'pesten'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders wordt jaarlijks gemeten onder de ouders van de derdejaars leerlingen. Aan de mooie resultaten is te zien dat de ouders van de leerlingen op het vmbo in Laarbeek zeer tevreden zijn over de school. Op basis van de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek wordt duidelijk op welke punten de school zich verder kan verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven